جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۵۸۰ نتیجه پیدا شد.
مجتبی اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۹۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۷۶۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۱۰۱۳
آدرس موسسه: شیراز چهارراه زرگری به سمت میدان قصردشت جنب شیرینی سرای ماه پلاک ۲۱۲
فردین اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۲۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۲۰۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۰۲۰۸
آدرس موسسه: فارس-استهبان-خ توحید-ساختمان نگین-ط اول
سمیه اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۸۸۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۵۶۷۱
آدرس موسسه: شیراز ب پاسداران خ شهید آقایی ساختمان صدف و ۱
حمیده اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۵۲۵۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۵۲۱۳۹۰
آدرس موسسه: فارس ارسنجان ب دکتر مهدی اسکندری روبروی کلانتری ۱۱ دفتروکالت
حسین اسکندری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۴۶۳۴۱
آدرس موسسه:
حامد اسکندری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۷۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۰۲۴۵۲۲
آدرس موسسه:
روح اله اسکندری بکتی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۱۳
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۰۲۸۸۶۸
آدرس موسسه:
هادی اسکندری راد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۱۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۸۸۰۲۵۲۷
آدرس موسسه:
زهرا اسلمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۵۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۰۹۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۵۲۰۱۷۱
آدرس موسسه: فارس اقلید خیابان گلستان روبروی کوچه نهم
مرضیه اسماعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۹۸۹۱۰
آدرس موسسه:
محسن اسماعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۴۶۶۳۸۰
آدرس موسسه:
لهیا اسماعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۸۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۴۱۷۸۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۷۷۰۸۱۶
آدرس موسسه: شیراز صدرا فاز یک خ کوهسار جنب شورای حل اختلاف و اداره اوقاف