جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۴۳۸ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۹۳۵ نتیجه پیدا شد.
ابراهیم استواره وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۴۹۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۰۴۹۲۱۹۰
آدرس موسسه:
مهدی اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۲۴۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۲۷۵۷۱
آدرس موسسه: شیراز-بلوار پاسداران-ایستگاه چوگان-جنب شیرینی سی گل-ساختمان عرفان-ط۲-واحد۵
مریم اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۰۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۷۲۳۸۲۲۵۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۷۷۱۳۹۶
آدرس موسسه: خ ملاصدرا خ جمالی خ پارس ط ۱ و۷
مریم اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۵۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۲۲۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۴۵۹۰
آدرس موسسه: شیراز شهرک گلستان بلوار علامه دهخدا کوچه ۱۲ پ ۲۳۵
محسن اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۵۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۴۲۷۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۷۸۸۰۸
آدرس موسسه: آباده-خ هجرت-روبروی دادگستری
فرهاد اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خنج
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۶۲۸۵۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۶۸۷۵
آدرس موسسه: فارس خنج خ امام خمینی چهارراه گروهان جنب طلافروشی چاه طوس
فاطمه اسدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۱۰۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۷
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۴۳۹۲۳۹۹
آدرس موسسه:
عبدالمحمد اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۷۵۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۰۱۴۰
آدرس موسسه: شیراز -پل حر ابتدای خ مشکین فام نش کوچه ۲ ط فوقانی مرغ فروشی ط اول
راضیه اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۴۶۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۶۶۶۵۴۱
آدرس موسسه:
حمید اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کامفیروز و کر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۶۳۱۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۹۴۷۰۷
آدرس موسسه: کامفیروز روستای علی آباد علیا
حامد اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۳۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۰۷۲۵۰
آدرس موسسه:
اسماعیل اسدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۱۳۹۵۵۶
آدرس موسسه: