جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۶۴۱۲ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۴۵۶ نتیجه پیدا شد.
محمد معمائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۹۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۵۵۵۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۴۸۹۶
آدرس موسسه: شیراز معالی آباد نبش کوچه ۵ ساختمان کلاسیک طبقه ۴ و ۷
مهرناز معینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۲۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۲۰۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۰۰۷۰۰۶
آدرس موسسه: شیراز ب سفیر شمالی خ صاحب الامر روبروی درب پشتی پارک ط سوم
محمدرضا معینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۷۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۷۲۱۴۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۱۸۶۶
آدرس موسسه: فارس سپیدان جنب دادگستری
علی اصغر معینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۷۵۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۷۰۷۲
آدرس موسسه: شیراز-خیابان سعدی-ساختمان ایران ماشین-ط۳-واحد۱
روح الله معینی رودبالی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۴۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۷۲۱۵۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۳۸۴۸۰۱
آدرس موسسه: سپیدان بلوار ورودی شهر جنب دادگستری دفتر وکالت
اسماعیل معینی رودبالی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۸۱۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۷۴۳۱۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۸۳۳۴۹
آدرس موسسه: فارس سپیدان بلوار ورودی شهر (بلوار پاسداران) جنب دادگستری
شهرام معینی شهرکی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۹۸۶۸
آدرس موسسه:
فرشته معنوی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۲۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۵۸۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۹۶۵۲۷
آدرس موسسه: فارس سروستان فلکه گاز جنب کبابی روحانی
مسعود مفتون وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۲۱۲۲۴۶۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۰۷۱۶۸
آدرس موسسه: فارس کازرون خ قدس شمالی
غلامرضا مفخمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۴۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۶۶۶۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۹۳۰۴۰۰
آدرس موسسه: شیراز-خ قصرالدشت-جنب عفیف آباد-جنب بانک سپه ط ۳ واحد۶ سمت راست
علی مفیدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۲۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۵۲۲۸۴۵
آدرس موسسه:
حسین مفضل جهرمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بختگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۶۲۶۳۹۱۱
آدرس موسسه: