جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۸۹۷ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۵۷۶ نتیجه پیدا شد.
محبوبه معتضدیان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۷۶۳۴۲
آدرس موسسه:
محمد معتمد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۵۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۰۷۱۸۶۲
آدرس موسسه:
سولماز معتمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۸۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۶۶۶۱۹
آدرس موسسه:
نازنین معروفی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۸۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۵۶۲۵۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۲۰۶۵۳
آدرس موسسه: فارس داراب جنب دادگستری ساختمان حمایت از زندانیان ط ۱
ماریه معصومی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۳۴۱۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۵۱۱۲۳۵
آدرس موسسه: فارس آباده بلوار استقلال ک ۸
محمد رضا معمار جلیانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۸۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۰۳۳۰۸
آدرس موسسه:
محمد معمائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۹۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۵۵۵۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۴۸۹۶
آدرس موسسه: شیراز معالی آباد نبش کوچه ۵ ساختمان کلاسیک طبقه ۴ و ۷
مهرناز معینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۲۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۲۰۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۰۰۷۰۰۶
آدرس موسسه: شیراز ب سفیر شمالی خ صاحب الامر روبروی درب پشتی پارک ط سوم
محمدرضا معینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۷۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۷۲۱۴۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۱۸۶۶
آدرس موسسه: فارس سپیدان جنب دادگستری
علی اصغر معینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۷۵۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۷۰۷۲
آدرس موسسه: شیراز-خیابان سعدی-ساختمان ایران ماشین-ط۳-واحد۱
روح الله معینی رودبالی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۴۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۷۲۱۵۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۳۸۴۸۰۱
آدرس موسسه: سپیدان بلوار ورودی شهر جنب دادگستری دفتر وکالت
اسماعیل معینی رودبالی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۸۱۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۷۴۳۱۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۸۳۳۴۹
آدرس موسسه: فارس سپیدان بلوار ورودی شهر (بلوار پاسداران) جنب دادگستری