جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۶۸۵۲ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۴۵۹ نتیجه پیدا شد.
علی امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۴۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۹۹۸۹۵
آدرس موسسه:
صفورا امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۶۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بختگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۰۳۰۱۶۴
آدرس موسسه:
سارا امیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جره و بالا ده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۴۷۹۱۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۷۵۹۱۹۷
آدرس موسسه: کازرون شهر بالاده روبروی دادگستری بالاده
بهروز امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۸۵۷۵۰
آدرس موسسه:
الهام امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: صفاشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۹۹۵۴۲۸۰
آدرس موسسه:
سپیده امیری ابوالوردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۴۹۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۱۱۰۰۰۲
آدرس موسسه:
دیبا امیر حشمتی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۴۰۴۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۹۱۳۴۸
آدرس موسسه: شیراز معالی آباد نبش ک ۲۵ ساختمان جوام ط اول و ۲
عبدالمجید امیرزاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۸۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۰۳۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۰۷۱۳
آدرس موسسه: فسا خ حافظ جنب درمانگاه شماره ۵ منزل شهید امیرزاده ط۲
محبوبه امیرزاده فرد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۰۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۳۷۳۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۸۸۱۷
آدرس موسسه: فارس آباده-خ هجرت روبروی دادگستری
مهدی امیری شیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۳۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۹۳۰۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۳۸۴۴۲
آدرس موسسه: فارس-خرم بید-قادر آباد-بلوار امام جنب بانک ملی
مریم امیری عطا ابادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۴۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۵۱۹۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۵۲۵۷
آدرس موسسه: شیراز خ زند روبروی بیست متری سینما سعدی ک شهید عبائیان ساختمان سینا ط سوم
زالپور امیری قصر عاصمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۵۲۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۱۳۹۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۵۱۹۸
آدرس موسسه: شیراز چهارراه تحویلی به طرف فلکه فرودگاه نبش کوچه ۸ ط ۲