جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۵۸۰ نتیجه پیدا شد.
سیده شیدا امینی نژاد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۷۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۲۷۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۴۴۳۱
آدرس موسسه: شیرازفرهنگ شهرجنب دادسرا ابتدای ک ۳۹درب ۱سمت چپ ط زیرزمین اسنادرسمی
مولود اموزگار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۰۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۶۳۰۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۸۰۸۹۸
آدرس موسسه: شیراز بیست متری سینما سعدی حد فاصل معدل و هدایت مجتمع آبان و۴ ط۲
سید مهدی انجوی امیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۷۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۵۶۴۲۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۹۷۱۵
آدرس موسسه: فارس سعادت شهر خ بلوارامام خمینی جنب بانک ملت دفتروکالت
فائزه اندرز کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۱۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: نی ریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۸۷۸۵۱
آدرس موسسه:
مهدی اندیشمند وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۹۹۷۴۰۵
آدرس موسسه: فارس-استهبان- روبروی دادگستری قدیم (شورای حل اختلاف)
همت اله انصاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۷۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۴۱۳۴۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۴۷۱۵۱
آدرس موسسه: شیراز-میدان معلم-بسمت فرهنگ شهر-نبش کوچه۳-ساختمان پارسا-طبقه ۴-واحد۷
نازنین فاطمه انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۰۵۵۵۲۳۳
آدرس موسسه:
مهدی انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۶۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۸۸۹
آدرس موسسه:
محمود انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: رستم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۸۳۲۶
آدرس موسسه:
محسن انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۷۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۶۰۴۵۳
آدرس موسسه:
ماهرخ انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۰۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۰۹۱۷۲۱
آدرس موسسه:
قاسم انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۳۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: زرین دشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۰۴۲۱۵۴
آدرس موسسه: