جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۵۸۰ نتیجه پیدا شد.
لیلا ایزدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۹۶۸۴۶۸
آدرس موسسه:
کریم ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۰۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۰۴۵۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۷۸۱۴۲۰
آدرس موسسه: فارس بوانات روبروی دادگستری
عبدالرحیم ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۷۱۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۲۴۴۰
آدرس موسسه: شیراز-بلوار ازادی-فلکه گاز-کوچه۱۱-واحد۴-ط۱ پاساژ انتظاری
سهیلا ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۱۲۲۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۰۹۴۲۹۵
آدرس موسسه: بوانات شهرک ولیعصر روبروی دادگستری
سارا ایزدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خفر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۶۰۵۹۹
آدرس موسسه:
زینت ایزدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۳۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۷۸۱۴۴۸۸
آدرس موسسه:
حسن ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۰۹۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۷۱۱۴۲
آدرس موسسه: کوار -بلوار امام خمینی -خیابان تامین اجتماعی- دفتر وکالت
محمدمهدی ایزدپناهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۰۱۵۳۵۶
آدرس موسسه:
مریم ایزدی خرامه وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۶۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کربال
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۳۷۲۲۷۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۴۸۱۲۹
آدرس موسسه: فارس خرامه فاز ۵ خ کارگر
حدیثه ایزدی خواه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۲۲۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۰۳۴۶۷
آدرس موسسه: فارس کوار خ تامین اجتماعی جنب مرکز جمع آوری شیر
رویاایزدی راد ایزدی راد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۷۰۷۱۸۱۸
آدرس موسسه:
محسن ازرم وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۱۲۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۵۵۱۴۲
آدرس موسسه: شیراز ب مدرس خ شهید دوران جنب سوپر دهکده کالباس ط دوم