جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۹۵۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۹۸۳ نتیجه پیدا شد.
علی امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۴۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۹۹۸۹۵
آدرس موسسه:
صفورا امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۶۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بختگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۰۳۰۱۶۴
آدرس موسسه:
سارا امیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جره و بالا ده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۴۷۹۱۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۷۵۹۱۹۷
آدرس موسسه: کازرون شهر بالاده روبروی دادگستری بالاده
بهروز امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۸۵۷۵۰
آدرس موسسه:
الهام امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: صفاشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۹۹۵۴۲۸۰
آدرس موسسه:
افشین امیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۷۵۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بختگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۷۰۶۹
آدرس موسسه:
سپیده امیری ابوالوردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۴۹۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۱۱۰۰۰۲
آدرس موسسه:
دیبا امیر حشمتی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۳۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۴۰۴۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۹۱۳۴۸
آدرس موسسه: شیراز معالی آباد نبش ک ۲۵ ساختمان جوام ط اول و ۲
عبدالمجید امیرزاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۸۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۰۳۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۰۷۱۳
آدرس موسسه: فسا خ حافظ جنب درمانگاه شماره ۵ منزل شهید امیرزاده ط۲
محبوبه امیرزاده فرد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۰۰۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۳۷۳۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۸۸۱۷
آدرس موسسه: فارس آباده-خ هجرت روبروی دادگستری
مهدی امیری شیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۳۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۹۳۰۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۳۸۴۴۲
آدرس موسسه: فارس-خرم بید-قادر آباد-بلوار امام جنب بانک ملی
مریم امیری عطا ابادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۴۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۵۱۹۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۵۲۵۷
آدرس موسسه: شیراز خ زند روبروی بیست متری سینما سعدی ک شهید عبائیان ساختمان سینا ط سوم
زالپور امیری قصر عاصمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۵۲۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۱۳۹۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۵۱۹۸
آدرس موسسه: شیراز چهارراه تحویلی به طرف فلکه فرودگاه نبش کوچه ۸ ط ۲
رضا امیری نیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۴۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۲۰۱۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۱۴۱۹۹۵
آدرس موسسه: شیراز-تاچارا{بلوارمیرزای شیرازی}-کوچه ۹-فرعی ۱۵-آپارتمان دنیای۶
محمد امیری نکو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۹۲۱۷۶۹۳
آدرس موسسه:
طاووس امینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۵۷۱۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۴۴۸۲۸۳۷
آدرس موسسه:
سعیده امینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۷۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۲۴۲۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۱۴۳۲
آدرس موسسه: فارس شیراز قدوسی شرقی انتهای کوچه ۳
سیدمحمدحسین امینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۳۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۲۰۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۲۰۰۵۴
آدرس موسسه: خیابان ملاصدرا خیابان اردیبهشت تقاطع فلسطین جنب انتشارات قلم چی
سیدافشار امینی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۷۴۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۳۴۶۹۲۱
آدرس موسسه: شیراز خ زرهی خ فلاحی کوچه ۵ ساختمان ارکید پ ۸۱ ط اول
سمیرا امین پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۵۰۹۶۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۶۹۲۶۵۷
آدرس موسسه: شیراز-باغشاه-جنب معدل-ساختمان ۴۴۴-طبقه اول-واحد۶