جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۹۵۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۹۸۳ نتیجه پیدا شد.
محمدامین امینی خانیمنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۵۵۰۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کامفیروز و کر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۸۰۶۸۵
آدرس موسسه: شهرستان دشتی، خ مطهری، روبروی داروخانه دکتر ایماندار
حمید رضا امین زابلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۴۸۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۵۹۳۴۸
تلفن همراه: ۰۹۳۸۲۸۰۷۰۵۸
آدرس موسسه:
مهراد امینی فرد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰
تلفن همراه: ۰۹۹۰۵۹۹۱۶۱۴
آدرس موسسه: فارس-بوانات-میدان فرهنگ ساختمان وکلا
سیده شیدا امینی نژاد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۷۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۲۷۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۴۴۳۱
آدرس موسسه: شیرازفرهنگ شهرجنب دادسرا ابتدای ک ۳۹درب ۱سمت چپ ط زیرزمین اسنادرسمی
مولود اموزگار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۰۶۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۶۳۰۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۸۰۸۹۸
آدرس موسسه: شیراز بیست متری سینما سعدی حد فاصل معدل و هدایت مجتمع آبان و۴ ط۲
میثم اینالو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۶۱۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۷
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اوز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۱۲۹۳۱
آدرس موسسه:
سید مهدی انجوی امیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۷۲۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۵۶۴۲۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۹۷۱۵
آدرس موسسه: فارس سعادت شهر خ بلوارامام خمینی جنب بانک ملت دفتروکالت
فائزه اندرز کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۱۸۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: نی ریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۸۷۸۵۱
آدرس موسسه:
کامران اندستا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۰۰۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: نی ریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۲۰۵۰۸۳
آدرس موسسه:
مهدی اندیشمند وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۳۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۹۹۷۴۰۵
آدرس موسسه: فارس-استهبان- روبروی دادگستری قدیم (شورای حل اختلاف)
همت اله انصاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۷۶۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۴۱۳۴۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۴۷۱۵۱
آدرس موسسه: شیراز ، ملاصدرا ، خیابان شهید جمالی، ساختمان یاشیل طبقه ۳ واحد ۶
نازنین فاطمه انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۰۵۵۵۲۳۳
آدرس موسسه:
مهدی انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۶۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۸۸۹
آدرس موسسه:
مهدی انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۴۰۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۹۰۷۹
آدرس موسسه:
محمود انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: رستم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۸۳۲۶
آدرس موسسه:
محمدرضا انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۸۲۲۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۳۱۶۲۰
آدرس موسسه:
محمد حسین انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۲۱۲۰۳
آدرس موسسه:
ماهرخ انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۰۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۰۹۱۷۲۱
آدرس موسسه:
قاسم انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۳۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: زرین دشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۰۴۲۱۵۴
آدرس موسسه:
فاطمه انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۴۵۵۶۳۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۵۵۶۳۵۲
آدرس موسسه: فارس،ممسنی،روبروی دادگستری،پاساژ مهتاب،طبقه دوم