جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۴۰۸ نتیجه پیدا شد.
علی معافی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۴۶۴۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۴۸۴۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۹۴۹۱۳
بهمن ملکی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۴۵۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: اراک
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۰۵۷۷۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۲۸۴۳۱
محمدرضا مهدی زاده کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۶۴۴۳۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۶۴۶۳۹۹
محمد رضا موذن کلو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بستان آباد
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۳۳۳۴۸۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۳۱۶۳۶۵
محمد رضا ناصری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۵۶۴۳۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۵۴۱۰۵
محمدرضا ناظر کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۸۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۴۳۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۰۴۰۷
علی اکبر نجفی کوپائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۷۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۷۴۹۷۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۳۵۱۰۴
بهنام نظامی بهروز کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۶۶۹۵۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۳۰۸۱۵
حمیدرضا نوروزی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۳۶۷۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۸۸۶۹۴۸۹۷--۰۹۱۹۲۲۲۶۶۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۲۲۶۶۷۲
قربان هژبری علی بابالو کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۲۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۵۱۱۲۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۵۲۲۵۲۰
سید ذکریا یوسفی لمنجوبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۳۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: چالوس
تلفن موسسه: ۰۱۱۵۲۲۱۷۸۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۹۵۵۸۱۸
حسینعلی وطن پرست کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۴۵۴۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۳۳۱۷۱