جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۴۲۹ نتیجه پیدا شد.
پرویز بیگ نظری کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۱۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: آبدانان
تلفن موسسه: ۰۸۴۲۶۲۲۳۵۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۹۶۵۱
زهرا پارسا کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۷۴۱۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۳۴۸۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۹۷۶۰
امیر عباس پیاهو کارشناس فرش
شماره پروانه: ۱۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۲۳۵۵۱۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۴۸۰۰۷۱
علیرضا پورشریفی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۵۸۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۵۶۵۸۹
موسی پورنعمتی اصل کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۹۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
تلفن موسسه: ۰۴۱۵۲۲۴۸۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۲۳۲۵۳۲
زهره ترابی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۵۱۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۴۱۴۶
محمدرضا تقوایی کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۸۷۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۱۹۲۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۳۶۸۹۷
احمد جابری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۱۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۵۸۳۵۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۶۵۷۲
مجید جدیدی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۴۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۱۳۸۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۱۷۲۸۹
بهروز جعفرزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۵۹۸۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۱۸۰۵
مریم جعفرزاده مقدم کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۲۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۴۴۴۰۳۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۰۶۲۶۵
فریدون جعفری مقدم کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۲۴۷۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: -۸۸۸۸۸۸۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۴۳۷۹