جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۴۲۹ نتیجه پیدا شد.
علی رضوانی کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۷۸۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: قائم شهر
تلفن موسسه: ۰۱۱۴۲۲۰۲۸۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۲۸۱۳۹۶
سیدسیف اله رفیعی اندبیلی کارشناس ‫اشیاء عتیقه و موزه‌ای
شماره پروانه: ۵۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: خلخال
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۲۴۲۶۲۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۳۴۸۹۸۵
الهام رنجبر کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۵۱۶۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: خلخال
تلفن موسسه: ۰۴۵۲۴۲۲۳۷۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۵۴۵۴۸۱
مصطفی سیاسر کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۸۸۶۴۴۶۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۹۰۰۷۱۶
علی ساعدی نیا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۳۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۳۳۶۴۷۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۲۶۷۱۱
کرامت اله سالاری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۴۲۳۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۱۵۲۶
احمدرضا سلطانی کارشناس ‫گیاه پزشکی
شماره پروانه: ۸۳۷۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: شهرضا
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۲۶۰۶۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۰۲۰۴۴۵
محمدتقی سلطانی نژاد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۰۷
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: بافت
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۱۵۱۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۱۱۶۱
رضا سیمجور کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۴۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۴۴۶۵۸۵۳۸۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۹۶۱۸۴
فرزاد شاه بهرامی مقدم کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۶۰۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهر قدس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۴۵۳۱
اردشیر شیخ آزادی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۶۳۰۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۱۲۶۰۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۱۰۰۶۱۰
احمد شفیعی کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۳۰۴۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۲۳۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۹۲۵۷