جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
بهزاد عموزاده اهری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۸۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۴۱۷۰۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۷۵۷۲۸
مهدی عوض زاده تازیانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۷۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۶۱۱۷۷۹ _ ۰۷۶۳۳۶۱۳۰۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۱۱۷۷۹
سمیه عیوقی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: اسلامشهر
تلفن موسسه: ۰۲۱۵۶۶۹۱۲۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۹۰۷۳۳
محمد غلامپور اقدمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۸۲۰۷۲۷ _ ۰۲۸۳۳۳۳۵۶۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۰۷۲۷
علی فرحمندگیکلو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۴۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: پارس آباد
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۲۷۸۶۴۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۲۹۴۹۶۶۸
آذر فرهادنیا کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۴۸۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۸۰۳۱۷۲
حسین فروتن کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۲۸۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۲۴۴۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۳۰۶۲
علی فروزش کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۸۳
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: خدابنده
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۳۳۴۶۹
علی فیضی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۳۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: اسلامشهر
تلفن موسسه: ۰۲۱۵۶۳۴۴۱۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۴۴۵۸۸
معصومه قرائتی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۰۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۳۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۵۴۳۶
مسعود قلی خانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۶۶۲
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فوت
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۳۱۰۹۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۳۹۴۶۲
مرضیه کبیریان راد کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۰۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: دامغان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۵۲۴۸۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۳۶۱۹۶