جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
رضا میرانی پور کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۱۲
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۷۴۵۱۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۵۲۳۱۰
حمید مرتضوی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۴۵۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۸۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۵۲۰۴۰
هوشنگ مرزبان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۱۱۶۴۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۳۸۶۱۹۴
ریحانه مسعودی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۶۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۷۵۰۷۵
لاله مقتدر عثماوندانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۵۵۷۳۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۸۶۶۵۳
احسان مکرمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۴۰۷۸۱
حسینعلی ملائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۳۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زابل
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۳۴۴۸۴۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۲۱۲۴۳
مریم ملک گودرزی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۸۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: فلاورجان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۲۶۳۸۹۳-۰۳۳۵۲۶۲۳۱۵۷
تلفن همراه:
خالد مینائی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۹۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: آذربایجان غربی
شهر: بوکان
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۶۲۴۶۴۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۸۲۲۳۱۸
محمود مهدی زاده کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۶۹۸۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۵۶۹۹۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۲۰۰۹۱
سیدضیاءالدین مهدوی شهری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۷۲۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: گناباد
تلفن موسسه: ۰۵۱۵۷۲۵۴۰۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۵۱۰۳۰
احمد مؤمنی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۷۷۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: کوهپایه
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۵۰۹۹۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۹۶۳۵۱