جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
فرشید احدی راد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۳۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۵۷۴۲۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۶۲۹۹۶
علی احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۰۹۱۴
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: پیرانشهر
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۴۲۳۱۹۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۴۲۲۸۳۸
جواد احمدپور ترکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: جویبار
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۲۰۴۳۸۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۳۹۷۷۳
بهروز احمدی دعویرائی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۵۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۲۵۸۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۱۴۹۰
جعفر ادیبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۷۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۶۵۳۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۱۱۱۳۵
حسین اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۴۸۳۵۵
مجید آقا محسنی فشمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۷۸۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۶۵۶۵۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۳۸۶۵
سعید آل بویه کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۵۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۳۶۶۰۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۹۷۸۸۰
علی الغوثی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۲۴۷۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۴۴۷۵۸۰۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۴۶۴۸۵
محمدمهدی ایمانی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۵۷۸
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: نیشابور
تلفن موسسه: ۰۵۱۴۳۳۳۶۲۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۵۲۰۱۵۵