جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۴۲۹ نتیجه پیدا شد.
احمد احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۰۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سقز
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۶۲۲۳۱۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۶۱۱۶۱
عمران احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۱۹۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۷۴۹۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۵۲۰۲۹۶
حسین اردلان صمغی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۷۹۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۹۶۴۶۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۳۵۰۰۳
علی اکبر ایزدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۷۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۷۰۶۰۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۹۶۱۵۲
علیرضا اسدی جوزانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۴۰۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهریار
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۳۲۷۰۶۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۰۹۳۳۳۳۲۰
رسول یاسمن مایان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۶۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۳۶۱۹۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۶۴۴۱۹
ابراهیم اعصاری فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۹۳۶۲۶۱۸۵۱۴ _ ۰۱۳۳۳۵۲۴۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۳۶۲۶۱۸۵۱۴
سیدشهاب الدین امامی رئوف کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۲۶۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۹۰۶۸۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۶۸۰۹۲
اکبر امینی تهرانی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۱۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۰۷۶۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۲۱۸۹۶
داریوش امین نژاد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۵۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۹۷۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۸۲۸۰۱
ابوالفضل یاوری کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۰۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۲۵۵۲۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۴۹۶۵۴
حسین اورسجی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۵۱۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۳۹۷۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۵۷۷۵۴
جلیل اولیاء کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۸۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۳۴۲۱۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۵۵۱۵۶
حسین بابانژاد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: قائم شهر
تلفن موسسه: ۰۱۱۴۲۰۱۱۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۲۶۱۰۶۲
امیر بیات ترک کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۳۵۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۷۷۴۱۳۷۵۶ - ۷۷۸۰۹۶۱۷//۰۲۱۷۷۴۹۳۰۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۹۹۰۹۷
فرج اله باقری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۷۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۷۸۶۲۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۸۴۲۸۳
محمد حسین بختیاری اصل کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۲۶۷۵۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۱۶۳۰۴۳
حجت اله بداغی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۲۶۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۴۳۹۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۵۰۲۶۴
علی اکبر بنده طرقی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۴۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۲۹۶۸۱۸
بهنوش بهداد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۸۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۶۶۰۲۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۹۳۱۲۰