جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
ملیحه آب شاهی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۶۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۲۲۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۵۰۹۲
جهانگیر احمدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۷۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۶۷۹۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۶۰۱۴۲
مهدی ایزدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۸۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۰۴۷۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۴۷۴۰
عبداله اسفندانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۲۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: اراک
تلفن موسسه: ۰۸۶۳۳۱۳۶۲۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۶۷۰۱۸۶
محمدمهدی اسماعیلی ابهری کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۱۰۵۱۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۴۶۶۱۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۵۸۱۰
رمضانعلی اسماعیلیان بیشه کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: محمودآباد
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۲۳۷۴۴۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۱۳۳۵۰۲
الهام اسمعیلی تجریشی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۴۲۲۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۷۷۴۴۸۴۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۷۸۳۰۹۶
فتاح اصلانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: مهاباد
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۲۴۵۰۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۴۲۷۲۴۲
محمدعلی افخمی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۲۲۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۰۵۹۲۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۱۷۱۸۲
حمیدرضا افشار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: گناباد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۷۰۴۷۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۳۳۳۳۴۸
منیره اکبریان کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۷۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: بهشهر
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۴۵۲۹۱۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۵۵۵۵۹۷
وحید اکبری نور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۳۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: سنگر
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۲۶۵۲۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۰۲۵۸۳
حمید ایلاقی حسینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۱۳۵۴
مجتبی آل بهبهانی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۷۱۶۳
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: بوشهر
شهر: دیلم
تلفن موسسه: ۰۹۳۶۰۲۰۲۲۱۱
تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۲۰۲۲۱۱
علی امجدیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۱۳۲۴۸۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۷۰۳۸۶۱
ایوب بابائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۶۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۶۶۸۲۱۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۹۰۶۵۳
مریم بایرامی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۶۷۹۲۲۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۳۶۵۴۶
نیما باغچه سرا ئی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۳۰۵
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۳/۰۶
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۱۳۹۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۳۹۹۷
محمد باقری فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۴۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۳۳۴۲۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۲۰۵۹۴
حسینعلی بخشی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۰۴۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۳۲۲۵۹۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۴۰۱۷۳۰
هاله بداغی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۶۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۰۰۶۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۵۰۷۱۴
امین بطیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۸۱۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۹۴۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۰۴۵۶۳
غلامحسین بناء یزدی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۴۰۳۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۵۵۳۵۵۷۸۶-۵۵۳۵۵۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۰۹
علی بهبودی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۳۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۶۳۳۷۹۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۶۳۶۵۴۱
وحید بهرامیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۴۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۰۸۴۲۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۶۱۶۸
حسن بهشتیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۰۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: تهران
شهر: لواسان
تلفن موسسه: ۷۷۳۲۲۷۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۷۱۹۸۱
ابراهیم بهمن آبادی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۳۹۷
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: پاکدشت
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۵۳۷۴۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۷۷۴۴۶
علی بواسحاق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۶۱۰۴۳۴
محمدباقر پیاده کوهسار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۸۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۳۴۵۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۷۵۱۹
حسن ترابی کچوسنگی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۱۶۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۰۴۲۳۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۲۱۳۵۴
علی ترکاشوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۲۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: همدان
شهر: ملایر
تلفن موسسه: ۰۸۱۳۲۲۲۳۳۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۵۰۴۸۲۸
علیرضا چهاردولی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۴۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: پاکدشت
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۳۱۴۱۹۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۲۷۴۴۱
سهند حاجی آقائی کامراه کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۲۵۹۸۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۱۰۸۸۱۶
حسن حاجی زاده کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۳۴۷۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۴۷۳۲۵
مصطفی حاجی صفرعلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۵۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۲۰۲۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۶۸۸۲۹
سید محمد حسینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۳۸۸۳۶
چنگیز حسنی ایلزلو کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۱۰۹۷۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۲۲۳۹۷۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۸۸۷۷۶۰
ابوالفضل حکمی پور کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۲۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۳۲۷۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۲۸۳۱
وحید خیرآبادی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۰۵۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۵۵۳۴۷۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۶۷۳۸۳۰
حشمت اله خسروی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۱۰۶۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۳۷۹۰۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۰۱۲۳۷۵
رضا خلج کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۰۱۵۹
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۶۰۳۱۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۲۰۲۶۱
عاطفه خوش طینت مرکز کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۵۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهریار
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۸۰۶۲۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۵۴۶۲۷
محمد داودی زاده کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۸۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۷۱۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۱۲۹۱
علی دوستانی گلستانه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۱۸۷۳۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۹۱۰۴۴۱
سعید دوست بهروزی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۵۳۹
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: شاهین دژ
تلفن موسسه: ۰۹۱۴۷۳۲۹۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۳۲۹۲۴۳
کرمعلی ذبیحی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۲۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: محمودآباد
تلفن موسسه: ۰۱۱۴۴۷۴۵۰۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۲۷۲۶۵۲
محمدرضا رجبی پور حسین اباد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۷۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: رفسنجان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۱۵۷۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۵۷۱۳
محمد جواد رحمانی طاحونه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۹۰۱۷۷۷۸۸۴ _ ۰۳۵۳۶۲۵۵۱۵۹
تلفن همراه: ۰۹۹۰۱۷۷۷۸۸۴
رضا رشید نیا کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۷۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: ملکان
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۴۰۴۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۷۶۹۳۲۱
امید رضائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: رامهرمز
تلفن موسسه: ۰۶۹۱۴۵۲۲۴۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۱۲۰۰۴
کامران رضائی مجاز کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۷۷۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهریار
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۹۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۱۴۱۳
عطاء اله رنجینه خجسته کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۴۴۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۰۵۱۴۸۸
بهروز رهبریان کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۱۱۵۳۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۰۶۲۱۰۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۲۱۰۰۶
محمد زارع پور اشکذری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۱۷۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۸۸۶۶۴۵۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۷۴۷۴۱
مهدی ساغرخواه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۵۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۸۱۵۹۶
اصغر سپه وند کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۸۵۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۶۲۷۹۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۹۲۲۴۹۸
سید حسین سجادی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۷۰۶۱
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۱۲۷۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۳۴۳۳۸
جعفر سیروسی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۷۲۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: فوت
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۶۶۱۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۱۱۸۶
حسن سعیدی کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۲۳۷
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۰۰۷۹۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۲۷۱۷۷
رضا سیمجور کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۴۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۴۴۶۵۸۵۳۸۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۹۶۱۸۴
سیدعطاالله سینائی کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۳۰۴۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۴۴۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۰۸۶
مهدیه شاهچراغی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: شهرضا
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۲۹۲۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۱۳۴۷۵۴
علیرضا شیخ بهایی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۳۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۷۰۲۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۱۹۰۸
یعقوب شیری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۴۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۹۳۷۷۴۴۵۱۴۹
تلفن همراه: ۰۹۳۷۷۴۴۵۱۴۹
سمیه شیرازی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۷۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: بافت
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۱۶۳۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۸۲۹۶۱
فرنوش شیرازی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۰۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۶۰۲۴۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۰۳۵۳۹
شهاب الدین شفیعی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۰۶۸۳۸
سیدنقی شمسی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۲۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۷۹۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۲۶۰۳۰
محمد صادق زارع کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۰۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: کاشان
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۶۲۰۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۴۱۳۳۵
حسین صارمی کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۱۱۳۲۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: محلات
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۴۲۷۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۰۸۶۳۴
مسعود صفا کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۷۹۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۷۸۳۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۶۱۳۲۰
جعفر صفر زاده نساجی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۱۳۰۸۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۳۰۸۲۳
سید نعمت اله صمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۵۰۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۵۶۱۳
پیمان طیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: تفرش
تلفن موسسه: ۰۲۱۵۵۰۰۳۰۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۵۵۴۹۸
صدرالدین طباطبائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۶۰۱۱۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۳۵۱۴
رحمت عبدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۷۴۸۵۷۶۸ _ ۰۸۴۳۴۲۲۵۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۴۸۵۷۶۸
زینب عبدی گللو کارشناس صنایع دستی
شماره پروانه: ۱۹۴۱
اعتبار:
وضعیت: غیرفعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۹۱۴۳۵۳۶۷۷۹-۰۴۵۱۲۲۳۷۰۱۴
تلفن همراه:
رسول عبدی ملک کلایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: قائم شهر
تلفن موسسه: ۰۱۱۴۲۰۸۵۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۲۶۴۲۴۴
حسین عروج الشریعه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۹۳
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۱/۲۸
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: گناباد
تلفن موسسه: ۷۲۵۲۰۴۹-۰۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۳۴۵۰۶۵
سلامت عزیزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۶۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: اردبیل
شهر: هیر
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۶۱۸۹۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۵۱۲۸۵
محسن عسکرپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۷۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۶۹۶
سیروس علی رمائی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۱۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۲۸۴۰۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۱۲۲۳۶
الهویردی علیزاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۴۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: ملکان
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۸۲۶۸۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۷۷۶۵۳۹
علی علی نژاد کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۳۹۴۲
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۵/۲۴
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۱۲۸۸۴۹۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۰۵۳۸۵۴
سیده مرضیه علوی کاخک کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۵۹۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۲۶۸۷۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۵۴۲۸۵
ابوالفضل فانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۳۴۹۰۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۹۳۹۱۱
فهیمه فانی کارشناس ایرانگردی و جهانگردی
شماره پروانه: ۵۸۰۵
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۶۲۴۱۸۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۷۸۸۹۶
ناصر فتحی راسخ کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۶۱۳۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۳۳۸۹۶
محمد فعلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: همدان
شهر: نهاوند
تلفن موسسه: ۰۸۱۳۳۲۴۳۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۱۲۰۸۵
فرشته فلاح زاده کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۵۴۶۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: آمل
تلفن موسسه: ۰۱۲۱۳۲۶۰۴۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۲۷۸۳۴۳
محمد حسین فلاح قاسمی گیلره کارشناس نساجی و رنگرزی
شماره پروانه: ۳۰۵۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۱۵۵۵۸۸۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۲۱۷۹۷
محمدحسین قاسمی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۱۷۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۳۰۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۴۱۲۷
مهدی قربانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۹۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۲۸۹۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۷۸۸۹
سیدجواد قربانی موسوی کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۵۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۲۳۶۹۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۰۴۰۵۶
روح الله قطریفی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۱۹۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۰۶۸۲۱
علی کارگر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۳۷۴۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۵۵۲۰
آرمان کارگری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۷۸۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: پاوه
تلفن موسسه: ۰۸۳۲۷۲۲۲۶۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۶۱۰۲۲
رضا کاظمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۰۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: مازندران
شهر: چالوس
تلفن موسسه: ۰۱۹۱۲۲۴۳۰۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۳۰۹۳۵
موسی کاظم زاده کارشناس امور خبرنگاری و روزنامه نگاری
شماره پروانه: ۸۲۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۴۰۶۴۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۵۰۳۷۹
هوشنگ کریمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: جیرفت
تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۵۰۴۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۳۰۸
مژگان کمره ای کارشناس هنر، رسانه و تبلیغات
شماره پروانه: ۳۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۷۲۷۴۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۵۷۴۰۵
رحیم گل محمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۹۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: سلطانیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۲۰۳۹۵
قباد گنجی زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۲۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۳۳۴۶۸۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۲۶۶۳۸
علیرضا لیاقی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۳۱۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۷۴۴۷
شهرام محمدزاده کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۸۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۴۲۵۶۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۷۶۸۹۱
محمد محمدزاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۵۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: پلدشت
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۶۷۲۱۷۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۶۳۸۱۸۵
یحیی محمدعلیزاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۴۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: آذربایجان شرقی
شهر: آذرشهر
تلفن موسسه: ۴۲۲۴۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۱۹۲۱۹
مجید محمد نژاد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: خمام
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۵۵۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۹۴۰۶۵
حسین محمودهاشمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۵۵۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهریار
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۵۲۲۱۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۴۷۰۵۴
کتایون سادات میرابی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۸۸۵۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۷۶۲۱۱
امیرحسین میرقمی زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۵
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۶/۱۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: سرعین
تلفن موسسه: ۴۴۸۱۸۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۹۰۹۴۱
کیوان مصیبی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۲۰۵
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۴۲۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۰۴۴۲
مریم مفیدی خوزانی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۹۴۰۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: خمینی شهر
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۳۶۶۲۹۱۰
تلفن همراه: ۰۹۳۵۶۴۳۷۱۸۷
پرویز مقبولی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۹۸۳۸۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۴۶۹۹۸
جمشید مقیمی دهکردی کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۱۲۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۰۳۰۶
یوسف ملی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: مهاباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۴۲۳۷۹۳
مریم ملک گودرزی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۸۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: فلاورجان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۲۶۳۸۹۳-۰۳۳۵۲۶۲۳۱۵۷
تلفن همراه:
افسانه مهدی زاده کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۲۱۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۰۳۴۲۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۲۲۴۷۵
محمود مهدی زاده کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۶۹۸۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۵۶۹۹۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۲۰۰۹۱
افشین مهرتک کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۴۹۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۶۶۸۴۴۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۰۶۲۲۴
سمیه مهرنژاد کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۵۸۲۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: عجب شیر
تلفن موسسه: ۰۴۲۲۶۲۲۶۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۳۷۲۲۹۳۱۶۳
امید مهینی میبدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۷۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۰۹۶۸۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۹۱۴۳۴
غلامعلی نادری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۵۶۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: اراک
تلفن موسسه: ۰۸۶۱۴۲۲۰۶۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۶۱۶۴۴۰
عبدالحسین نبوی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۲۶۴۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۷۱۴۷
اکبر نژاد رمضانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۲۵۴۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۰۲۶۳۷
شهریار نصابیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۲۸۸
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۵۱۲۷۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۰۳۶۸۳
سیروس نظری پرچستان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: ایذه
تلفن موسسه: ۰۶۱۱۴۴۵۵۵۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۱۳۳۱۰۹
محبوبه نعیمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۱۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: نور
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
یاسر نعمتی کوتنائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۸۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: ساری
تلفن موسسه: ۰۹۳۶۶۴۱۶۹۶۱ _ ۰۱۱۳۳۲۴۱۰۹۷
تلفن همراه: ۰۹۳۶۶۴۱۶۹۶۱
حمید نوراللهی کارشناس ‫مهندسی پزشکی (تجهیزات پزشکی)
شماره پروانه: ۹۷۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۳۳۰۹۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۸۲۵۹۳
ناصر نوری نیارکی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۵۶۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: خدابنده
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۰۵۰۴۵
ایوب هاشمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۲۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۸۷۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۲۳۸۹۷
محمد همتی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۹۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: پردیس
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۶۲۴۵۴۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۰۸۲۸۷
حامد همتی پورگشتی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رودسر
تلفن موسسه: ۰۱۴۲۶۵۸۲۰۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۴۴۴۳۰