جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
مهدی ابراهیمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۴۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۵۴۸۱۲
جهانگیر احمدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۷۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۶۷۹۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۶۰۱۴۲
سید عبدالرحمن احمدی کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۶۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۹۰۶۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۸۵۴۶
صدیق احمدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۴۷۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: مهاباد
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۲۲۳۰۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۴۲۶۱۶۷
مهدی احمد پور سدی کارشناس ‫بررسی اسناد و مدارک
شماره پروانه: ۴۴۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۲۸۲۶۹۵۸
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۴۵۲۴۳۳
احمد اروجی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۳۳۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: اراک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۵۱۷۸۰
امید آسترکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۵۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۳۹۹۱۶۲۳۹۱
حسن اسداللهی کردکندی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۸۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۷۶۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۲۲۸۴۳
اعظم السادات اشرفی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۱۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۷۷۵۲۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۳۸۹۳۸
منوچهر اعتدالپوردهکردی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۴۰۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۱۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۲۶۶۱
پوریا افضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
تلفن موسسه: ۰۲۳-۳۲۳۴۵۲۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۳۸۸۳۵
خدایار آقایان کهل سفلی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: شاهین دژ
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۶۳۲۷۸۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۸۲۵۱۰۳
عباس الهیاری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۷۲۱۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۳۰۵۶
محمدحسین ایمانی خوشخو کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۰۴۷۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۱۴۷۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۰۳۳۶۴۶
یوسف امیری کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۵۷۲۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۴و۸۸۵۴۲۸۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۸۱۶۹۶
نازنین امیری ماهانی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۸۶۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: تهران
شهر: شهر قدس
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۹۹۸۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۸۷۸۱۶
حسن انصاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۷۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
سیدرضا انصاری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۱۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۲۹۹۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۶۶۵۱۱
علیرضا آهنگری کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۴۹۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۶۲۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۲۰۰۹۰
مهدی بحرینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۱۱
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۶۶۳۹۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۷۵۶۹۵۴
مهشید بحرینی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۱۸۳۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۷۵۵۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۶۷۹۹۵
محمد مهدی برگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۶۱۹۴۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۰۱۷۱۹۵
علی حیدر بگ مرادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۳۸۳۹۲۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۶۶۴۱۲
ابوالفضل پاکدامن کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۷۶۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۲۰۰۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۲۶۷۰
عباس پیریائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۱۶۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۴۶۷۴
رسول پرستاری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۵۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۵۵۴۰۷۵۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۵۹۱۱۴۷
عباس پویا کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۲۴۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۲۳۳۸۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۹۱۱۷۶۹
محسن پورپیرعلی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۶۰
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۳/۱۷
وضعیت: بایگانی راکد
استان: اصفهان
شهر: نجف آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
قاسم پولادی فرد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۸۱۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۶۲۶۰
محمدعلی تابش کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۹۲۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۸۵۱۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۰۶۸۹۰