جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
حبیب آبراهه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۲۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۴۱۱۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۲۵۵۹۳
نعمت آبرون کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۲۰۵۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
تلفن موسسه: ۰۴۸۲۳۲۲۳۲۲۲-۰۴۱۱۳۸۱۵۲۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۷۵۸۳۱
مصطفی ادب خواه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۸۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۲۲۳۹۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۵۱۰۴۸
علیرضا ارده شیری کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۳۴۳۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۶۹۶۰
امید آسترکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۵۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۳۹۹۱۶۲۳۹۱
ارفع اسدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۲۲۹۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۷۸۷۶
شعبان اسداله پور عزیزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: بابل
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۱۳۵۴۶۶
محمدرضا اسدیان تراکمه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۲۷۳۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۱۴۵۹۸۷
بهراد اسکافی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: خلخال
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۲۶۱۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۵۴۴۰۱۷
علیرضا اسماعیل زاده آزاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۰۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۸۳۰۶۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۰۸۸۷۵
مهران اسمعیلی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۸۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۵۳۵۷۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۶۵۴۲۰۰
شاهرخ افتخاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۲۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فوت
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۹۸۵۴۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۶۶۳۳۹
محمدهادی آقامحمد کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۸۵۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: آمل
تلفن موسسه: ۷۷۴۳۹۲۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۸۷۲۸۴
علیرضا اقائی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۰۳۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۴۴۶۹۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۶۶۳۳۵
بیژن اکبری پرست حسن کیاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۳۸۸۶۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۹۶۴۹۱
مهران انجیل زاده کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۶۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۵۷۱۲۱۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۱۳۴۹۵۱
مهدی بیات مختاری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۶۸۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: ساوه
تلفن موسسه: ۲۲۶۳۵۰۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۴۰۴۹۳
نیما باغچه سرا ئی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۳۰۵
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۳/۰۶
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۱۳۹۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۳۹۹۷
محمدعلی باقی محمد آبادی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۴۲۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۹۶۸۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۲۸۱۴
حمیدرضا بخشی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: ساوه
تلفن موسسه: ۰۸۶۴۲۲۲۰۶۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۵۷۰۳۳
محسن بیگدلی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۰۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۴۲۱۵۱۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۴۹۴۶۰
عباس بنی شریف کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۳۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۶۷۶۹۴۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۸۲۵۹۷
محمد تدین پور کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۹۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن موسسه: ۰۶۱۴۲۴۲۴۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۱۲۷۷۴۹
مسلم تقی پور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۵۳۱۳۰۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۷۴۲۰۴۶
سجاد تقی زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۴۸۲۵۷۰
سیدمحمد تقی زاده کارشناس ‫روابط کار و کارگری‫ و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۵۴۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۱۲۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۵۸۵۹۲
حمیدرضا تمنایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۴۵۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۲۲۵۹۲۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۳۳۶۶۷
رسول جعفری کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۷۰۵۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۱۷۶۶۱۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۹۶۵۸۰
رضا جعفریان کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۹۷۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۰۱۴۷۷۳
سیداحمد جعفری تنها کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۲۸۲۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۳۱۳۹۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۵۷۰۴۱
غلامرضا جعفرخادم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۷۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: دزفول
تلفن موسسه: ۰۶۱۴۲۵۵۷۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۴۲۰۷۶۱
احد جعفرزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۶۵۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۳۸۹۴
جلال جمالی صلاح بیگلو کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۰۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۵۱۵۳۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۵۶۲۵۵۰
آرش جواهری کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۵۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۶۲۱۲۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۷۲۹۵۲
اسد حاجی بناب کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۳۲۲
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۱۲۳۳۱۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۴۷۱۱۲
نواب حاج علی زاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۲۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: منوجان
تلفن موسسه: ۰۳۴۷۴۴۲۰۰۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۸۳۶۸۸
عبدالرضا حاجی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۲۵۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۵۱۳۴۶
حسن حجابی خیره مسجد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۷۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۳۶۳۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۵۱۰۵۶
حمید رضا حجازی مرغاری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۰۲۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهر ری
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۹۰۲۶۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۱۹۷۰۴۲
ناصر حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: آذربایجان غربی
شهر: نقده
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۵۶۲۳۹۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۴۳۶۰۹۱
یحیی حساس یگانه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۱۰۲
اعتبار:
وضعیت: تودیع
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۸۸۱۸۵۰-۰۲۱۸۸۷۹۶۴۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۸۱۸۵۰
انسیه حسینی کارشناس بورس و اوراق بهادار
شماره پروانه: ۱۰۶۵۵
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۶۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۳۸۱۳۲۰۳۷۳
مجتبی حسینی پور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۳۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۳۸۴۳۵۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۴۱۰۵۵
محمدعلی خان بابازاده خیابانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۴۲۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۰۹۸۴۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۶۴۵۵۵
حسین خدادادی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۶۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۱۳۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۷۲۴۱
مهناز خدام باشی امامی کارشناس فرش
شماره پروانه: ۴۱۰۳
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۲۲۹۷۰۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۵۸۹۰۸
صالح دانشفر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: بویراحمد
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۷۴۸۱
ذکریا ذکریایی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۸۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۴۷۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۴۸۲۳۴
مهدی رحمانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۳۰۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۷۷۳۶۰۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۱۵۷۰۰
محمد رضا سلطانی کارشناس باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی
شماره پروانه: ۱۱۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۸۱۱۵۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۷۷۷۵۲
سیف الله رضایی فریدونی کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۹۵۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: بابلسر
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۵۳۳۱۱۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۱۹۹۲۷۲
بهزاد رضائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۸۲۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۲۱۸۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۸۰۹۲۵
روح اله رضائی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۵۴۰۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۵۸۸۵۹
حمید رضوانی مقدم کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۱۰۷۶۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۲۱۴۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۵۳۸۱۶
وحید رمضانی ما ل بیجار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۸۲۸۱۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۸۳۱۶۱۹
فردین روزبهانی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۶۴۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: همدان
شهر: همدان
تلفن موسسه: ۰۸۱۳۲۲۴۲۱۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۹۵۶۴۴
اکرم زیلویی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۰۶۵۹۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۵۶۹۶۶
داود ساکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۵۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۱۴۰۸
فاطمه سالاری کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۲۳۹۲
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۷۱۰۲۹
جعفر سبحانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۵۷۹۳۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۶۲۳۱۶
عبدالرضا سبزی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۷۵۳۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۸۵۰۷۱۸
لیلا سیدپورتازه شهری کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۲۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: سلماس
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۳۴۸۹۲۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۴۷۷۰۷۴
نورمحمد سیدمختوم کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۴۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۶۲۸۵۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۷۲۴۴۶
یاشار سید مرتضائی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۶۷۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۷۰۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۴۶۷۹۸
ولی سعادتی قونسولکندی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۴۵۲۸۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۵۷۱۹۵۹
امین شایان فر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۵۸۹۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۹۰۱۳۰
محمدرضا شارعی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۵۷۷
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۴۶۱۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۵۴۹۱۶
سید مجتبی شالچیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۶۱۲۳۸۶۸
علی شیخ محمدی دیزجی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۱۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۹۱۴۳۵۰۲۹۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۰۲۹۰۰
احمد شیخه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۱۸۲۱۲۸۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۱۲۸۹۱
امیرحسین شریفی قادری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۰۰۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۲۳۴۶۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۲۱۲۵۶
جواد شیرکوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۶۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۶۲۴۴۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۹۱۱۳۱۱
مسعود شیروانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۸۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۸۷۰۴۲۶۴ _ ۰۸۷۲۳۵۲۴۹۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۰۴۲۶۴
شهاب الدین شفیعی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۰۶۸۳۸
حمیدرضا شفیعی نیکو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: اندیمشک
تلفن موسسه: ۰۶۱۱۳۳۲۶۴۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۶۹۶۳۲