جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
سمیه رستمی پور کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۷۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
امین رشیدیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۱۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۳۱۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۰۸۲۶
محسن رشیدی باغی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱-۶۷۴۵۳۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۵۳۴۶۱
علیر ضا رضائی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۵۷۹۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
اسماعیل رنجبر کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۱۵۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۰۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۳۵۳۷۰
امیر رئیس وندی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۶۴۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۲۳۷۰
علی زارعی فر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۹۹۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۷۹۴۴
فرزاد زکیان خرم آبادی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۵۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۰۰۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۹۵۶۹۰۰
داود ساکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۵۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۱۴۰۸
عبدالرضا سبزی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۷۵۳۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۸۵۰۷۱۸
حشمت اله سرلک کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۴۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۱۵۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۵۶۵
یدالله سرلک کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۲۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۶۹۶۶