جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
محمد سرلک کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۵۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۴۵۲۸-۰۹۱۶۳۶۴۷۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۶۴۶۶۳۴
اسماعیل سلیمان الیگودرزی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۹۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۲۸۸۳
شریف سهیلی نیا کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۷۷۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۵۴۶
اردشیر شاددل کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۱۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۸۸۵۹
محمد شیخ حسینی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۹۷۸
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۷/۲۳
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۴-۰۶۶۱۳۲۰۰۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۲۸۷۲
محمدرضا شیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۴۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۳۴۱۶
حمیدرضا شیراوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۷۴۶۴۰۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۶۳۰۷۱۶
حاجی خان شیرخدا کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۱۰
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: رومشکان
تلفن موسسه: ۰۹۳۵۱۱۹۹۸۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۵۴۴۱
سجاد شهریار کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۳۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۹۸۰۳۳۰۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۰۳۳۰۹۰
علی اکبر شهریسوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۳۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۲۰۳۲
عبدالرضا صیادمنصور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۶۹۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۱۵۵۹
حسن صالحی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۹۶۸۳