جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
سارا صیدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۳۳۶۸
تلفن همراه: ۰۹۳۵۸۷۲۵۲۴۶
مجید طاری کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۶۰۰۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۱۹۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۴۱۴۳
مسعود طاهری نیا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۷۳۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۰۳۱
محسن طرهانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۳۲۸۷
رامین طهماسبی نادری کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۵۶۳۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۱۱۷۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۵۳۹
حمیدرضا عبداللهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۸۹۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۸۹۴۸
احمد عبدی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۶۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۳۹۹
شهناز عبدی پور وسطی کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۷۵۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۲۶۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۶۹۸
محمدرضا عبدی فریادرس کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۷۲۶۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۲۱۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۱۴۱
امین عبدی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۵۳۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۴۵۵۱
محمدعلی عرب کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۵۷۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۶۴۲۲۱۰۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۱۳۱۵
گل نسا عزیزی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۳۱۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۰۱۴۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۴۶۴۸۶