جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۸ نتیجه پیدا شد.
بهنام سعیدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۹۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۷۷۹۴۰۲۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۲۶۸۲
اسماعیل سلیمان الیگودرزی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۹۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۲۸۸۳
شریف سهیلی نیا کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۷۷۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۵۴۶
علی احمد شاحسینی مرادجان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۷۲۶
اعتبار: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱
وضعیت: غیرفعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد (دلفان)
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۱۵۱۶۸-۰۶۶۳۷۴۳۲۰۲۲
تلفن همراه:
اردشیر شاددل کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۱۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۸۸۵۹
محمد شیخ حسینی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۹۷۸
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۷/۲۳
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۴-۰۶۶۱۳۲۰۰۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۲۸۷۲
محمدرضا شیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۴۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۳۴۱۶
حمیدرضا شیراوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۷۴۶۴۰۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۶۳۰۷۱۶
محسن شیراوند کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: رومشکان
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۲۵۳۲۳۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۰۲۵۹۶
حاجی خان شیرخدا کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۱۰
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: رومشکان
تلفن موسسه: ۰۹۳۵۱۱۹۹۸۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۵۴۴۱
علی اکبر شهریسوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۳۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۲۰۳۲
نوشین صادقی نهرخلجی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۹
اعتبار:
وضعیت: انفصال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۲۲۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۱۸۸۹