جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۸ نتیجه پیدا شد.
امین عبدی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر(ملاوی)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۵۳۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۴۵۵۱
محمدعلی عرب کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۵۷۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۶۴۲۲۱۰۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۱۳۱۵
گل نسا عزیزی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۳۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۰۱۴۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۴۶۴۸۶
محمد عزیزالهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۳۹۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۵۶۲۲
رضا عزیزی مقدم کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۹۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۰۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۶۰۶۷۸
نبی اله عسکریان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر(ملاوی)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۵۸۰۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۲۱۶۱
علی علی پوری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۳۳۷۱
علی علی زاده کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۵۳۰۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد (دلفان)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۷۲۲۲۵۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۳۲۱۴
امین علیشاهی فولاد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۵۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۳۹۱۵۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۴۲۱۶
مرتضی علمی چگنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۵۵۲۳۹۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۴۱۵۰
راضیه غلامی کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۱۳۲۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۷۱۹ _ ۰۶۶۳۳۲۰۶۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۷۱۹
مسعود غلامی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۷۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۴۹۹