جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۷۹۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۵۴ نتیجه پیدا شد.
نبی اله عسکریان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۴۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۵۸۰۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۲۱۶۱
علی علی پوری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۴۹
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۳۳۷۱
علی علی زاده کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۵۳۰۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۷۲۲۲۵۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۳۲۱۴
امین علیشاهی فولاد کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۶۰۴۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۸۵۲۷۱۸
مرتضی علمی چگنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۵۵۲۳۹۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۴۱۵۰
سیدمحمدتقی عینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۶۱۸۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۴۱۲
سینا عوض زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۴۶۹۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۴۶۵۱۱۰
راضیه غلامی کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۱۳۲۱۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۷۱۹ _ ۰۶۶۳۳۲۰۶۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۷۱۹
مسعود غلامی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۸۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۷۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۴۹۹
نادر غلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۷۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۳۸۱۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۱۰۵
حسن فاضلیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۵۱۶۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: رومشکان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۰۱۵۰۳
فیروز فاضلی یوسفوند کارشناس حقوق خانواده (تعیین نفقه)
شماره پروانه: ۶۷۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۲۲۶۷۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۰۲۵۴