جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
مجتبی محمدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۹۰۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۵۳۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۸۳۷۱
داود محمدیانی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۶۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۴۰۴۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۹۸۰۵۲
سعید محمدزاده کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۳۵۹۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۴۹۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۷۴۷۰
مجتبی محمدی ورمزیار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۶۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۴۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۵۳۱۵۸۵
مسعود محمودی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۵۴۲۴۳۲۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۰۶۰۵۰۶۹۶
امین مرادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۹۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۶۳۹۴۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۳۹۴۱۰
عابد مرادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۴۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۴۱۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۲۸۱
علیرضا مرادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۷۷۸۷۳۲۴۹
تلفن همراه:
فیضیه مرادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۷۱۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۰۹۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۰۹۶۲
قاسم مرادی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۰۱۸۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۱۰۹۵۸-۰۶۶۱۴۲۱۳۲۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۱۹۹۸
مراد مرادی کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۷۲۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۵۹۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۸۹۴۰
صادق مرادزاده کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۱۸۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۴۰۳۳
تلفن همراه: ۰۹۳۸۷۰۴۳۴۸۹