جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
محمدحسن بهداد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۱۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶-۳۳۲۰۸۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۳۵۱
حمیدرضا بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۸۲۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
عبدالرضا بهزادیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۷۲۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۸۱۱۳
بیژن بهینه کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۳۴۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۳۵۵۶
علی بواسحاق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۶۱۰۴۳۴
علی پارسا کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۴۰۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۵۱۷۰۷ _ ۰۶۶۴۲۵۱۴۷۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۱۷۰۷
سعدی پدرام کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۴۷۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۱۷۰
رضا پیریائی کارشناس امور بیمه
شماره پروانه: ۹۳۹۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۳۱۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۱۳۲۸
عباس پیریائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۱۶۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۴۶۷۴
علی پیرحیاتی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۱۸۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۹۱۳۰۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۱۰۴۹۸
علیرضا پورجمشید کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۳۲۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۵۷۰۲
فیروز پوررشنو کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۸۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۳۴۰۹۱