جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
حسین جمشیدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۴۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۴۱۷۲۵۳
مرضیه جنانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۳۳۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۲۸۹۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۲۶۴۳
فردین جهانی چگنی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۷۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۱۳۹۸
حمزه جوادی علمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۱۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۲۵۱۵
وحید چگنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۷۰۱۷۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۷۰۱۷۹۹
سیدمحسن حیات الغیبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۱۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۳۳۰
جلال حاجبی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۷۵۴۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۱۲۶۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۳۶۵۶
رضا حامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۵۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۲۸۰۱
مرتضی حدادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶-۴۲۴۴۵۹۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۸۱۳۲
داریوش حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۷۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۲۹۸
کوروش حیدری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۱۹۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۳۰۷
نصیر حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۱۰۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۳۹۵۱۴