جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۵۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
مهدی دلفانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۷۶۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۶۳۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۹۶۰۹۵
هوشنگ دولتشاه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۹۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۳۷۳۷۶۶۹۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۵۲۹۴۷۹
افشین ذوالفقاری کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۶۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۹۶۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۶۱۶۷
بهرنگ رافع کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۹۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۲۶۲۴
علی رحیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۱۳۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۵۳۳
صادق رحمانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۲۰۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۹۳۰۰
عظیم رحمان سالاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۴۳
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۲۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۰۴۶
ستار رحمتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۴۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۰۹۳
مسعود رحمتی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۸۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۸۸۹۶
فریده رستمی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۰۴۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۶۱۸۸۹۵
سمیه رستمی پور کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۷۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
علی رستمی فتح الهی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۳۷۱۷
امین رشیدیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۱۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۳۱۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۰۸۲۶
محسن رشیدی باغی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱-۶۷۴۵۳۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۵۳۴۶۱
علیر ضا رضائی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۵۷۹۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
اسماعیل رنجبر کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۱۵۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۰۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۳۵۳۷۰
علی رهام کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۳۴۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۲۰۰۵
امیر رئیس وندی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۶۴۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۲۳۷۰
علی زارعی فر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۹۹۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۷۹۴۴
فرزاد زکیان خرم آبادی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۵۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۰۰۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۹۵۶۹۰۰
داود ساکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۵۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۱۴۰۸
عبدالرضا سبزی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۷۵۳۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۸۵۰۷۱۸
حشمت اله سرلک کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۴۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۱۵۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۵۶۵
یدالله سرلک کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۲۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۶۹۶۶
محمد سرلک کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۵۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۴۵۲۸-۰۹۱۶۳۶۴۷۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۶۴۶۶۳۴
اسماعیل سلیمان الیگودرزی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۹۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۲۸۸۳
شریف سهیلی نیا کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۷۷۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۵۴۶
اردشیر شاددل کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۱۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۸۸۵۹
محمد شیخ حسینی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۹۷۸
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۷/۲۳
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۴-۰۶۶۱۳۲۰۰۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۲۸۷۲
محمدرضا شیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۴۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۳۴۱۶