جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۷ نتیجه پیدا شد.
مجتبی سیادت نسب کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۰۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۱۱۷۹
ابوالفتح سامان پور کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۷۱۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۴۴۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۲۰۱
محمد مهدی سجادیان کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۵۶۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۸۶۳۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۰۹۹۱
مجید سعیدی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۸۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: کهگیلویه (دهدشت)
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۴۲۵۸۵۴
سید پورمحمد سعیدی فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۱۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۶۱۹۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۴۲۶۲۸۸
مسعود سلیم پور کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۶۱۸۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۲۴۲۲۳۹۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۶۲۹۷
سیدپیمان شجاعی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۴۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۲۱۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۵۹۵
فردین شمس الدینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۷۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۴۲۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۰۵۷
مازیار صابری سی سخت کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۴۲۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۵۰۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۳۰۲۹۱
اسماعیل صادقی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۲۲۵۲۸