جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۷ نتیجه پیدا شد.
معصومه قرائتی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۰۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۳۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۵۴۳۶
صدیقه قیصری زردک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۸۶۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۲۳۰۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۴۲۶۹
اسماعیل کاظمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۳۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۸۰
سید ابوطالب کمالی سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۳۷۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۵۰۰۸۰
هادی متصدی زرندی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۴۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۹۴۱۲
یاسر محمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۲۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۳۲۵۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۹۳۷۴۷
عزت الله محمدی چشمه گل کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۹۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۰۵۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۰۲۲۷
قاسم محمدی فتح کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۴۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۹۵۴۳۰
نعمت اله مرتضوی کوشک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۸۹۵
مسعود ملاپور سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۸۲۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۰۱۱۵