جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۸ نتیجه پیدا شد.
فریبرز عوض زاده فتح کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۶۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۳۳۳۳۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۲۸۶۷۸
لیلا غریب اردکانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۴۶۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۴۳۲۷۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۲۷۶۲
عیسی غندی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: کهگیلویه (دهدشت)
تلفن موسسه: ۰۷۴۴۳۲۶۲۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۴۰۶۸۵
محسن فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۶۵۸۲۰
علی اصغر فاضلی مستخدم کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۵۱۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۲۹۱۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۴۷۴۴
افشین فتحی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۳۳۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۳۵۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۱۷۲۸
قائم فرهادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۳۴۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۴۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۴۶۷
مجید قبائی سوق کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: دهدشت
تلفن موسسه: ۰۷۴۴۳۳۸۷۲۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۹۵۰۱۳
معصومه قرائتی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۰۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۳۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۵۴۳۶
صدیقه قیصری زردک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۸۶۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۲۳۰۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۴۲۶۹
اسماعیل کاظمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۳۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۸۰
سید ابوطالب کمالی سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۳۷۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۵۰۰۸۰