جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۸ نتیجه پیدا شد.
محمد کوشاپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۷۲۴۸۰
هادی متصدی زرندی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۴۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۹۴۱۲
یاسر محمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۲۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۳۲۵۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۹۳۷۴۷
عزت الله محمدی چشمه گل کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۹۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۰۵۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۰۲۲۷
قاسم محمدی فتح کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۴۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۹۵۴۳۰
نعمت اله مرتضوی کوشک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۸۹۵
مسعود ملاپور سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۸۲۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۰۱۱۵
ابوالحسن ملکی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۵۴۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۷۹۸۰۸
سید مهدی ملک حسینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۷۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۶۶۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۷۳۶۳۴
مسعود منصوری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۰۶
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۲۴۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۲۰۱۲
محمد فاضل مهاجری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۴۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۶۷۳۸
مسعود مهرپرور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۴۴۲۱۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۰۵۶۸