جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۸ نتیجه پیدا شد.
روح اله موسوی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۴۰۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۷۲۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۱۶۱۵۵
سیدسجاد موسوی امجد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: کهگیلویه (دهدشت)
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۶۶۹۴۸
تلفن همراه: ۰۹۳۶۹۲۶۷۴۶۰
سیدمسعود موسوی شیرازی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۹۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۱۱۸۸۲۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۲۶۴۲۶
سید ابراهیم موسوی فراز کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۰۵۸۷۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۶۶۴۱۵
سید سجاد موسوی مطهر کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۸۲۶۰۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۳۷۳۹۱
رضا مومنی تبار کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۱۳۳۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۶۴
محمد شریف نامداری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۱۷۶۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۳۳۳۱۵۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۴۵۰۸
سعید نیک اقبال سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۰۹۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۹۴۴۰
صادق نیک بین کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۸۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۷۷۷۱۷
علی فرزاد نورائی نسب کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۲۸
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: دهدشت
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۴۵۱۴۱۰-
تلفن همراه:
فرهاد هادی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۹۱۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: کهگیلویه (دهدشت)
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۴۳۱۴۴
سیاوش یوسفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۳۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۴۱۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۱۵۳۸