جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۸ نتیجه پیدا شد.
حمزه خرسند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۳۳۴۱۸۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۳۹۹
نوربخش خضوعی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۲۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۲۲۰۵۹۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۵۹۵۰
زمان خوب کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۲۱
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۲۴۲۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۳۷۲
فرشته خوش اندیش کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۳۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: دهدشت
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۲۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۱۳۵۶
اسماعیل خوشوقت کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۲۸۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۶۹۳۲
شهرام دانایی نژاد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۲۳۱۰۳
صالح دانشفر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: بویراحمد
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۷۴۸۱
جاوید رازدشت کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۵۶۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۳۳۸۱۰۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۹۲۵۹۸
نوروز ربانی خواه کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۴۲۰۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۴۳۴۳۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۶۰۹۷۸
نوروز رجبی کارشناس ‫اشیاء عتیقه و موزه‌ای
شماره پروانه: ۲۴۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۴۶۶۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۷۰۴۳۳
مصطفی رجب پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۶۵۷۷
خدادوست رستمی زاده کوخدان کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۳۷۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۶۳۹
سیاوش رشته دراز کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۴۵۲
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۲۸۵۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۶۲۶۱
نصیب اله رضائی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۵۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۹۵۶۳
عبدالمطلب رهنما سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۷۲۳۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۲۲۵۶
علی محمد روستا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۵۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۷۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۵۴۳
محمد هادی یزدان پناه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۷۲۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۹۸۵۶
حمداله زمانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۱۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۴۳۳۰۳۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۴۳۰۴۵۱
علی زمان زمانی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۳۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۴۲۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۸۲۰
همت الله سادات کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۶۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۴۱۸۶۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۸۶۸۰
مجتبی سیادت نسب کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۰۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۱۱۷۹
ابوالفتح سامان پور کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۷۱۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۴۴۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۲۰۱
محمد مهدی سجادیان کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۵۶۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۸۶۳۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۰۹۹۱
مجید سعیدی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۸۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: کهگیلویه (دهدشت)
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۴۲۵۸۵۴
سید پورمحمد سعیدی فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۱۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۶۱۹۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۴۲۶۲۸۸
مسعود سلیم پور کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۶۱۸۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۲۴۲۲۳۹۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۶۲۹۷
سیدپیمان شجاعی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۴۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۲۱۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۵۹۵
فردین شمس الدینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۷۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۴۲۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۰۵۷
مازیار صابری سی سخت کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۴۲۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۵۰۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۳۰۲۹۱
اسماعیل صادقی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۲۲۵۲۸