جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۷ نتیجه پیدا شد.
رضا مومنی تبار کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۱۳۳۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۶۴
محمد شریف نامداری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۱۷۶۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۳۳۳۱۵۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۴۵۰۸
سعید نیک اقبال سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۰۹۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۹۴۴۰
صادق نیک بین کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۸۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۷۷۷۱۷
علی فرزاد نورائی نسب کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۲۸
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: دهدشت
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۴۵۱۴۱۰-
تلفن همراه:
فرهاد هادی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۹۱۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: کهگیلویه (دهدشت)
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۴۳۱۴۴
سیاوش یوسفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۳۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۴۱۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۱۵۳۸