جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۷۶ نتیجه پیدا شد.
محمود میرمحمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۵۰۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۸۴۸۰۹۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۸۰۹۱۳
منصور مزیدی شرف آبادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۱۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۴۶۴۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۲۰۱۱۹
عاطفه مزیدی شرف آبادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۲۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۴۴۸۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۲۷۴۱
حسنعلی مسلمان یزدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۱۹۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۶۵۲۲
محمدرضا مسلمان یزدی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۱۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۰۲۳۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۶۵۲۳
سید عباس مشکاتی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۳۳۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۴۳۰۱
ابوالفضل مصطفائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۲۴۱۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۷۴۵۲۲
محسن مظفری شمسی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۵۲۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۵۷۱۹۲۰ _ ۰۳۵۳۸۲۲۱۱۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۷۱۹۲۰
نوح معظمی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۲۳۲۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۹۸۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۶۱۸۱
مرجان معین قفقازی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۵۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۵۴۶۶۷۴ _ ۰۳۵۳۵۲۴۱۴۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۴۶۶۷۴
عبدالمجید ملانوری شمسی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۱۳۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۴۱۳۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۰۲۷۴
محمدرضا ملک زاده فیروزآبادی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۵۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۵۶۶۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۷۰۲۱۹
محمد حسین ممیزی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۵۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۰۵۰۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۰۸۳۴۶
لیلا موسوی نسل خامنه کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۴۹۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۳۰۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۳۶۶۴
محمد جواد مولودی میبدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۶۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۵۴۸۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۸۹۲۱۵
مژگان نبی زاده کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۱۲۶۰۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۲۹۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۶۴۶۰
فضل اله نجیبی اشکذری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۲۵۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۵۸۶۴
عبدالحمید نجیبیان کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه:
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: یزد
شهر:
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
میترا نسیم سبحان کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۰۸۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۶۲۰۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۹۳۷۷
سیده شهره نصیرالحسینی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳-۸۲۲۹۹۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۶۹۹۱
کریم نقدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۳۳۵۶۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۵۴۰۰۹
محمدعلی نکوئی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۷۶
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۲۲۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۲۸۵۴
علی نگهبان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۴۷۹۲۲
سیدمحمد هاشمی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۴۳۶۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۰۱۰۴
محمدرضا هوشمندزاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۶۸۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: تفت
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۰۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۲۵۷۸
علی وارث وزیریان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۰۴۱۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۰۹۵۵۸