جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
ابوالفضل رضاپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۳۱۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۴۹۲۸
فریدون رضائیان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۷۰۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۰۸۹۶۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۶۸۸۲
مختار رضوانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۲۸۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۹۴۸۸
سمیه رمضان زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۸۴۳۰-۰۹۱۵۳۸۴۶۴۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۶۴۹۳
حسین زاهدی پور کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۴۰۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۵۱۴۶
مهدی زیبا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۲۰۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۹۲۷۰
ولی یزدانی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۷۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۶۴۷۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۰۵۱۲۸۲۶۶
مهدی زعفرانلوئی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۰۱۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۷۰۳۵۸
میثم سجادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۲۴۳۵۲-۰۹۱۵۳۷۲۶۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۶۸۰۰
عاطفه سودمند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۴۲۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۱۲۵۴
حسین شاکری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۵۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۹۲۶۴۱۴
تلفن همراه: ۰۹۳۶۹۶۹۷۱۸۶
علی اکبر شجاع کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۶۴۵۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۲۱۴۸۸