جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
ایوب شرافتی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۰۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۱۷۲۱۸۲۲۳۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۷۷۶۹
برات شرافتمند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۱۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۴۲۲۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۲۸۳۹
کبری شیرزادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۳۰۹۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۸۶۵۶۷
اصغر شریفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: جاجرم
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۵۰۳۶۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۶۳۸۷
امین شریفیان کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۳۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۳۱۳۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۸۹۹۰
حسین شفائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۹۹۵۶۵
کاظم صابری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۵۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۴۲۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۰۰۱۲
مجید صادق زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: جاجرم
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۴۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۷۴۷۶
قاسم صالح آبادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۵۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۴۱۸۶۸
محمدتقی صالح آبادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸-۳۲۲۵۱۷۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۲۱۷۱
احسان طاهری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۸۱۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۸۴۹۷۵۹ _ ۰۵۸۳۲۲۵۳۶۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۹۷۵۹
حمید عبادی والا کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۴۱۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۱۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۵۲۴۰۱