جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
پیمان سید سعیدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۷۶۵۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۲۰۵۰۳
یاشار سید مرتضائی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۶۷۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۷۰۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۴۶۷۹۸
عطاء اله سرتیپ زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۰۰۷۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۸۹۱۹۳
رضا سرتیپی زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۲۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۹۳۵۱۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۵۴۱۶۰
ازاده سعیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۱۲۴۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۰۳۸۳۱
علی سعیدی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۲۸۳۶۶
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۳۲۶۰۵۶
مجید سعیدی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۱۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۱۹۲۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۹۹۷۵۷
جواد سیف کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۵۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۹۴۵۸۱۰
حمید سلجوقی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۷۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۲۵۴۲۱۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۳۷۷۲۰
غلامرضا سلطانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۰۹۵۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۴۱۸۰۵