جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
سعید شفیعی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۶۶۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۶۴۵۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۲۸۷۲
اعظم شفیع زاده برمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۶۰۷۳۶۵ _ ۰۲۶۳۴۳۰۶۱۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۰۷۳۶۵
عباس شفیعی علویجه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۳۱۰۵۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۲۲۸۰
محمد شکری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۰۶۳۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۲۹۶۵۹
پرویز شمعی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۵۳۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۵۵۳۵۱۰
تلفن همراه: ۰۹۳۵۴۵۵۳۵۱۰
ناصر شهریاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۵۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۵۱۷۹۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۶۰۱۸۱
مهدی شهرجردی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۳۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۰۶۳۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۱۲۹۵۹
سیدصدرالدین شهنازی زاده کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۹۶۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۵۰۸۵۵۳-۰۹۱۲۱۴۶۳۵۴۴
تلفن همراه:
عباسعلی شوش پاشا کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۱۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۱۴۵۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۵۶۶۱۶
رحیم صادقی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۵۳۸۳۳۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۲۶۳۸۷