جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۲ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۶ نتیجه پیدا شد.
علی سعیدی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۲۸۳۶۶
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۳۲۶۰۵۶
مجید سعیدی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۱۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۱۹۲۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۹۹۷۵۷
جواد سیف کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۵۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۹۴۵۸۱۰
حمید سلجوقی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۷۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۲۵۴۲۱۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۳۷۷۲۰
غلامرضا سلطانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۰۹۵۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۴۱۸۰۵
افشین سلطانیان کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۵۰۰۴
اعتبار: ۱۳۸۷/۰۶/۱۱
وضعیت: انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۵۱۶۱۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۹۷۹۲
مهدی سلطانی دوست کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۴۴۹۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۴۶۱۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۵۸۵۶۴۷۶۳
محمد سلطانی ممقانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۰۷۸۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۳۷۷۳۹
محمد سلیمانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۱۸۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۴۷۳۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۱۳۶۵۲
ایرج سماوری کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۰۳۱۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۸۲۶۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۳۹۸۰۲
ناصر سهرابی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۲۹۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۲۵۳۸۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۰۲۰۰۶
مصطفی سهرابی اطهر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۷۵۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۲۳۰۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۴۶۲۴۲