جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
علی کارگر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۳۷۴۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۵۵۲۰
بابک کاشانی زاده کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۴۳۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۳۳۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۰۷۵۷۸
عزیزاله کاظمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۷۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۵۲۹۵۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۵۸۵۱۰
سهیلا کامرانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۰۳۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۵۶۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۸۶۶۹۱
فاطمه کیانی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۸۵۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۴۰۴۶۲
بهرام کیائی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۵۳۵۳۷۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۹۰۴۵
هادی کبریایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۵۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۶۲۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۷۲۷۳۸
علی کرامت زارنجی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۰۳۸۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۲۲۰۴۶
معصومه کرد کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۱۰۱۰۴
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۰۳۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۹۷۶۶
سهیل کردبگلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۶۳۸۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۱۰۲۸۳
بهزاد کرمی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۲۸۱
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۹/۲۳
وضعیت: ابطال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۰۳۸۱۵۹
تلفن همراه:
احمد کریمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۴۸۹۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۵۵۹۶۵