جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۳۱ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۹۱ نتیجه پیدا شد.
صفر قلی زاده کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۹۵۹
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: -۶۳۱۳۸۲۲ ۰۲۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۶۳۸۸۴
محمد قلی زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۸۳۷۴۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۸۸۷۰۶
نصیبه قمری سبزواری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۶۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۰۳۲۷۴۱۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۳۰۶۶۵
علی اصغر قنبری کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۳۱۴۵۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۴۴۹۵۰
علی اکبر قنبری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۳۳۲۱۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۶۷۳۳۰۴
سیروس قنبر پور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۰۶۳۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۱۹۸۹۱
زهره قنبریها کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۴۳۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۵۶۹۷۰۷
تلفن همراه: ۰۹۳۵۶۰۶۰۱۸۷
علی کارگر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۳۷۴۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۵۵۲۰
بابک کاشانی زاده کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۴۳۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۳۳۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۰۷۵۷۸
عزیزاله کاظمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۷۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۵۲۹۵۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۵۸۵۱۰
سهیلا کامرانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۰۳۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۵۶۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۸۶۶۹۱
فاطمه کیانی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۸۵۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۴۰۴۶۲