جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۳۱ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۹۱ نتیجه پیدا شد.
بهرام کیائی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۵۳۵۳۷۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۹۰۴۵
هادی کبریایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۵۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۶۲۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۷۲۷۳۸
علی کرامت زارنجی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۰۳۸۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۲۲۰۴۶
معصومه کرد کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۱۰۱۰۴
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۰۳۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۹۷۶۶
سهیل کردبگلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۶۳۸۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۱۰۲۸۳
بهزاد کرمی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۲۸۱
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۹/۲۳
وضعیت: ابطال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۰۳۸۱۵۹
تلفن همراه:
احمد کریمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۴۸۹۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۵۵۹۶۵
حسن کریمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۹۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۲۶۳۳۴۴۴۶۳۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۴۷۳۱
علی کریمی کارشناس لوازم خانگی و اداری
شماره پروانه: ۱۳۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۰۸۷۵۰۰۵۹ _ ۰۲۶۳۴۴۷۸۰۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۰۸۷۵۰۰۵۹
فاطمه کریمی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۲۶۰۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۲۶۵۵۶۶۹۵۷۱
جعفر کرمی زرندی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۲۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۴۴۰۹۲۷۸۷۴۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۹۲۷۰
علی کشاورز کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۴۰۰۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۹۰۵۹۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۹۰۵۹۷۳