جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
مهدی معدن دار کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۶۸۸۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۴۶۰۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۱۳۴۵
مهدی معدنشکاف کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۶۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۱۱۷۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۱۹۵۳۷
حسن معظمی گودرزی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۵۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۶۶۵۶۰۵ _ ۰۲۶۳۲۷۰۶۸۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۵۶۰۵
سهیلا معلمی شربیانی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۴۲۹
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۸۰۶۳۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۷۴۸۵۱
محمدجعفر معماری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۳۸۷۵۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۹۴۶۰۵
علی اصغر مقصودی کارشناس صنایع دستی
شماره پروانه: ۳۸۲۸
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۸۸۹۵۳۸۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۸۰۳۰۶
محسن مکی کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۹۱۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۶۴۲۶۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۸۵۰۵۴
علی مکاری یامچی کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۰۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۹۸۰۴۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۳۱۴۹۹
علیرضا ملایی کرکان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۱۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۴۳۰۶۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۳۰۶۷۳
ولی ملک کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۳۲۹۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۲۰۰۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۳۵۰۴۶۶۲۲۲
محمد منجمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۱۸۴۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۰۰۰۱۶
حسن منصوری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۹۸۵
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
وضعیت: عدم تمدید
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: