جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۳۱ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۹۱ نتیجه پیدا شد.
رضوان اله مرندی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۷۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۳۷۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۹۵۳۷۰
علیرضا مسعود خورسندی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۲۳۱۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۸۸۳۰۲۹۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۰۸۳۰۵
بهمن مظفری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۵۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۵۰۵۸۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۷۴۱۱۹
سامان مظفری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۳۰۶۲۵۳ _ ۰۲۶۳۲۵۳۸۸۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۶۲۵۳
رعنا معارف وند کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۶۳۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۳۴۶۵۵
تلفن همراه:
رحمت اله معتمد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۱۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۳۲۷۱۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۴۰۲۴۸
حسن معتمدی فر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۴۵۳۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۴۷۲۱۵
کوروش معدنی پور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۴۱۷۸۳
مهدی معدن دار کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۶۸۸۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۴۶۰۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۱۳۴۵
مهدی معدنشکاف کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۶۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۱۱۷۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۱۹۵۳۷
حسن معظمی گودرزی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۵۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۶۶۵۶۰۵ _ ۰۲۶۳۲۷۰۶۸۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۵۶۰۵
سهیلا معلمی شربیانی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۴۲۹
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۸۰۶۳۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۷۴۸۵۱