جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۶ نتیجه پیدا شد.
حسین نادعلی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۶۲۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۸۸۵۲۴
تلفن همراه: ۰۹۳۵۳۳۰۱۵۱۵
عزیز ناصر خاکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۴۴۵۲۲۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۰۶۳۷
ابراهیم ناظمیان کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۷۷۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۰۶۲۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۷۷۸۸
افشین نخبه فلاح کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۸۰۴۹۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۲۶۸۰۸
اکبر نژاد رمضانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۲۵۴۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۰۲۶۳۷
محمدطاهر نصیری اوانکی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۱۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۵۱۰۵۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۵۳۰۴۵
مجتبی نصیری پور کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۶۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۱۸۷۳۱۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۷۰۸۹۹
فرناد نصیرزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۹۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۷۷۰۴۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۵۰۳۲
رضا نصیری مجد کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۵۳۵۹۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۱۹۲۸۳
عهدیه نعمت اللهی کارشناس نساجی و رنگرزی
شماره پروانه: ۶۹۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۳۱۹۵۹
مهیار نعمتی دانا کارشناس لوازم خانگی و اداری
شماره پروانه: ۱۳۴۴۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۰۸۸۲۴
رضا نیک بین کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۹۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۶۱۰۱۴۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۴۳۷۷۵
محمود نیکزاده افتخاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۸۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۷۶۱۹۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۱۲۱۲۸
سیامک نیکنام شیروان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۱۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۶۶۰۱۸۵۵۶-۰۹۳۲۹۳۳۲۸۶۶
تلفن همراه:
محمدعلی نوری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۸۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۶۰۰۳۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۰۳۵۱
هوشنگ نوری کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۱۳۷۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۶۴۷۰۹۱ _ ۰۲۶۳۴۶۲۰۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۴۷۰۹۱
حسن نوری زاده کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۶۶۸۵۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۹۳۷۴
محبوبه نوروزی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۴۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۳۳۹۴۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۶۸۲۶۱۱
قادر نوروزی نیگجه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۲۵۵۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: -۰۲۶۱۲۳۸۳۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۰۳۶۱۷
محمد نوین کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۷۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۲۲۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۸۷۰۳۸
ابراهیم هادوی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۱۸
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۷۰۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۴۱۹۶۳
منصور هدایتکار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۲۷۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۸۵۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۵۵۴۶۸۷۷۵
علی همایون مقدم کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۴۹۳
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۰/۰۸
وضعیت: انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۶۵۰۳۵۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۸۸۵۳۷
منصور همتی کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۱۱۲۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: فردیس
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۴۴۵۶۷۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۴۵۵۷۱
احسان واحدی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۷۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۰۳۶۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۴۴۴۰
شاهین واعظی سیچانی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۴۶۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۴۲۲۲۱۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۸۳۲۱
مصطفی وجدانی طباطبائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۴۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۷۳۱۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۳۱۶۹۲
سهراب وجیهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۲۹۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۵۱۸۷۸
مهران وحدتی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۳۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۰۲۶۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۹۳۲۳
رحمت اله یوسفی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۵۶۸۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۳۵۴۷۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۶۵۲۶۱
رضا یوسفی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۰۸۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۵۹۷۴۹
عباسعلی یوسفی نژاد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۳۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۱۴۴۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۱۴۶۱۵
بهزاد وفایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۵۱۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۳۷۷۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۲۱۴۰۲
مجتبی وفایی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۵۲۴۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۶۵۱۸۰
جهانگیر وفا تبار کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۲۰۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۲۵۵۴
محمدباقر یونسی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۸۸۵۵۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۷۲۹۹