جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
قاسم پولادی فرد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۸۱۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۶۲۶۰
علی پولادی وندا کارشناس نفت، پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
شماره پروانه: ۱۲۰۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۵۴۰۲۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۹۵۹۰۱
علی تابع بردبار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۹۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۰۱۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۳۹۸۳
غلامرضا تارخ کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۸۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۰۱۵۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۰۹۲۰
زهرا تجلی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۳۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۳۲۵۰۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۵۰۹۵
محمدهادی تحویلی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۵۱۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۹۳۵۱
محمدحسن ترابی اردکانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۹۶۲۹۶
ابوالفضل ترک پور کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۸۲۹۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خفر
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۳۴۹۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۷۳۰۷۶
مسلم تقی پور کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۴۲۶۱۲
شهرام تقدم کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۶۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۸۵۴۰