جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
عماد تکمیل کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۵۸۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۱۰۶۴
شهرام توفیق کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۳۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۰۰۶۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۶۳۶۰۲
مرجان جابریان کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۹۰۴۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۶۸۱۰
بهروز جاور کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۸۸۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۲۵۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۹۰۸۳۵
امیر جعفری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۳۷۸۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۶۲۷۹
سید شمس الدین جعفری کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۶۴۶۹۰
لیلا جعفری کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۴۰۰۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۴۹۹۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۰۰۶۵
معصومه جعفری کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۷۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۰۸۴۷۳
نادر جعفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۸۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۸۷۸۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۹۴۰۳
وحید جعفری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۲۰۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۶۵۴۴