جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
مسلم تقی پور کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۴۲۶۱۲
شهرام تقدم کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۶۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۸۵۴۰
احمدعلی تقوی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۳۷۸
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۵۱۳۳۴۸۷۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۱۱۱۰۵
عماد تکمیل کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۵۸۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۱۰۶۴
شهرام توفیق کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۳۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۰۰۶۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۶۳۶۰۲
مرجان جابریان کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۹۰۴۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۶۸۱۰
بهروز جاور کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۸۸۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۲۵۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۹۰۸۳۵
امیر جعفری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۳۷۸۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۶۲۷۹
سید شمس الدین جعفری کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۶۴۶۹۰
لیلا جعفری کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۴۰۰۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۴۹۹۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۰۰۶۵