جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
سعیده جعفرپورجشنی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۱۲۵۸۸
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۳۲۶۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۷۹۸۰۳۶
بهروز جعفرزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۵۹۸۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۱۸۰۵
فاطمه جعفری کوچی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۲۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۵۴۱۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۵۲۷۵۷۷
سعید جمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷ _ ۰۷۱۳۸۲۲۱۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷
ناهید جمالی نسب کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۷۸۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۶۲۲۴۸۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۱۲۰۴۷۳
اسمعیل جمشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۲۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۵۴۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۳۱۳۹۱
سیامک جهانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۶۵۱۳
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۲۷۵۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۰۸۰۱
ابوالقاسم جهانپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۲۵۹۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۸۲۲۴
محسن جهاندارپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۳۷۴۱
کامران جهاندیده کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۱۲۲۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۶۴۴۱