جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
امید جهان دیده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۴۲۰۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۰۸۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۸۸۷۶
عباس جوادی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۷۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۰۰۲۸
ابراهیم جوکار کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۴۰۱۹۷
رحیم جوکار کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۵۰۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۲۴۵۵
عباس جوکار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۲۱۲۲۴۷۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۱۵۸۶
هوشنگ جوکار کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۱۶۸۸۶۴ _ ۰۷۱۳۲۲۵۵۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۸۸۶۴
ابوذر چراغی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۳۱۳۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۶۰۸۹
حمید چراغی کازرونی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۴۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۶۶۵۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۰۵۵۲
شهاب چوبینه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۱۲۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۳۱۹۱
وحید چوبینه کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۴۱۴
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۴/۱۳
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۷۲۴۲۲۴۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۲۰۰