جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
معصومه جعفری کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۷۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۰۸۴۷۳
نادر جعفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۸۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۸۷۸۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۹۴۰۳
وحید جعفری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۲۰۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۶۵۴۴
سعیده جعفرپورجشنی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۱۲۵۸۸
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۳۲۶۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۷۹۸۰۳۶
بهروز جعفرزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۵۹۸۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۱۸۰۵
فاطمه جعفری کوچی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۲۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۵۴۱۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۵۲۷۵۷۷
محمد جلالی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۰۳۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۵۳۵۸
سعید جمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷ _ ۰۷۱۳۸۲۲۱۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷
حجت جمال خواه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۵۰۷۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۰۸۴۷۳
ناهید جمالی نسب کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۷۸۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۶۲۲۴۸۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۱۲۰۴۷۳