جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
ضرغام حاجی زاده کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۷۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۴۳۹۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۳۲۱۷
احمدرضا حدادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۷۰۹۶
امید رضا حدادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۰۳۸۲
احسان حیدری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۵۱۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۲۱۲۷۰
رامین حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴ _ ۰۷۱۳۶۳۱۲۱۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴
نصیب اله حیدری ارجلو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۸۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۹۶۰۲۷
حسین حسام پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۳۱۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۴۰۷۹
فاطمه حسنی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲-۰۷۱۱۸۲۰۲۷۳۵-۶۲۰۳۸۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲
سید عبدالرسول حسینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۲۱۱۹
سید محسن حسینی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۵۴۷۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۰۱۸۴۳