جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۶ نتیجه پیدا شد.
حسین حمزوی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۷۰۸۹
کمال الدین خادم احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۲۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۸۴۹۶۸-۰۷۱۱۲۲۸۷۹۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۲۶۴۴
عبدالرضا خادم آستانه حسن کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۴۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۱۱۱۴۸
علی اشرف خانه ای کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۶۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۲۱۵۳۷
اسفندیار خرمیان کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۵۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۰۳۸۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۲۰۹۰۰۱
منصور خشتی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۱۰۲۹۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۵۶۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۰۸۶۹
یحیی خلیفه کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۴۲۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۲۸۴۵۹۲۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۷۷۸۶
مرضیه خلیفه کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۱۱۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۸۵۶۱۲
وحید خلیلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۵۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بیضاء
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۳۵۹۰
احمد خلوتی اصطهباناتی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۱۱۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۳۰۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۰۵۶۷۹